İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Gerçek yada tüzel kişilerin, bankaların, şirketlerin, kooperatiflerin; çek, senet, poliçe, kredi gibi nedenlerden kaynaklanan alacak ve haklarının, kanun yoluyla tahsil edilmesini sağlamaktayız.


Kısaca icra hukuku alanı dahilinde, borçlu kişilerin ya da şirketlerin borçlarını rızaları ile ödememesi durumunda icra müdürlükleri aracılığı ile haciz baskısı kurularak alacağın tahsil edilmesi ve kısa sürede alacaklının alacağına kavuşması sağlanmaktadır.


Alacak borç ilişkisi birden fazla nedenden kaynaklanmış olabilir. İcra hukukuna konu alacaklara çek, senet, poliçe, fatura, kredi, kredi kartı, ipotek, sözleşme, nafaka alacakları, mahkeme kararları örnek olarak gösterilebilir.


İcra hukuku genel anlamda para tahsili olarak ifade edilse de; icra hukuku taşınmazların tahliyesi ve teslimi, taşınır teslimi, bir işin yapılması veya yapılmaması, irtifak hakkına ilişkin ilamların icrası, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişkinin kurulması gibi konuları da da hüküm büromuz tarafından takip edilmektedir.

0(262) 321 11 41