Aile Hukuku

Aile Hukuku

Aile ve boşanma hukuku, medeni hukukun, aile ilişkilerini, düzenleme altına alan kısmıdır. Türk Medeni Kanunu’nun ikinci kitabında tanzim edilen aile hukuku, ceza hukukunun tarafından da korunmaktadır.

Aile hukuku ile tek eşle evlilik ve evliliğin resmi memur huzurunda kurulması mecburiyeti, çocukların bakımı ve gözetiminin anne ve babanın müşterek sorumluluğuna bırakılması, boşanmanın hâkim kararı ile gerçekleşmesi ile mirasta erkek ve kadına eşit pay tanınması gibi esaslı düzenlemeler getirilmiştir.

Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanmaevlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanma ve boşanmanın koşulları, sonuçları, mal rejimleriaile konutusoy bağı, babalık, evlat edinmevelayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayetkayyımlıkyasal danışmanlıknafakadır

Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına ayrı inceleme alanı oluştursa da aile hukukunun da ilgi alanı içindedir.

Aile hukuku kapsamında Türk Medeni Kanunu'nda ve diğer bazı özel yasalarda düzenlenen konulara ilişkin uyuşmazlıklar aile mahkemelerinde, aile mahkemesinin olmadığı yerlerde aile mahkemesi sıfatı ile asliye hukuk mahkemelerinde görülür. Aile mahkemeleri, uzmanlık mahkemelerinden olup sosyal çalışmacı, ruhbilimci, danışman, pedagog gibi alanda çalışan kişilerin yardımından yararlanıldığı mahkemelerdir. Ayrıca aile mahkemesi yargıçlarının atamasında da aile hukuku konusunda uzman olup olmadığına ve evli ya da çocuklu olup olmadığına bakılarak bu nitelikleri taşıyan kişiler atamada önceliklidir.

0(262) 321 11 41